Dream of caramel

Pošto karamel u jestivoj formi ne smem ni da pogledam, evo divnih nejestivih inspiracija u ovoj boji, uz paletu i predivnu pesmu Suzanne Vega.

🖤 Suzanne Vega - Caramel 🖤


35 views0 comments

Recent Posts

See All